เปตองหญิงคู่ มวล. เจ๋ง คว้าชัย เป็นตัวแทนภาคใต้ เข้ารอบมหกรรมฯ "พลบดีเกมส์"