น้องกวาง นักเปตองมวล.เก่ง คว้าตั๋วใบที่2 เข้ารอบมหกรรมฯกีฬาปัญญาชน