ข่าวสุขภาพและกีฬา

ม.วลัยลักษณ์ สร้างแรงจูงใจนักกีฬาที่ผ่านเข้ารอบ ได้รับยกเว้นค่าหอพัก

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สร้างแรงจูงใจให้กับนักกีฬาที่กำลังแข่งขันในรอบคัดเลือก หากสามารถทำผลงานผ่านเข้ารอบไปแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยในรอบมหกรรมได้ จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมหอพัก 1 ปีการศึกษา
 
นายปิยวัชน์ คงอินทร์ หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา กล่าวกับทีมข่าวส่วนประชาสัมพันธ์ ระหว่างการเชียร์กีฬาบาสเกตบอล "ประดู่เกมส์" เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม ที่ผ่านมา ถึงสิทธิพิเศษของนักกีฬา ม.วลัยลักษณ์ ว่า หากนักกีฬาที่ทำการแข่งขันในรอบคัดเลือกกลุ่มภาคใต้ สามารถทำผลงานผ่านเข้ารอบไปร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 ในรอบมหกรรมได้ จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมหอพัก เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา นอกจากนี้หากนักกีฬาสามารถสร้างผลงานได้เหรียญใดเหรียญหนึ่งจากการแข่งขันรอบมหกรรมจะได้รับทุนการศึกษา ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา อีกด้วย
 
นายปิยวัชน์ ยังกล่าวถึงภาพรวมของนักกีฬา มวล.ที่ลงทำการแข่งขัน "ประดู่เกมส์" ครั้งนี้ว่า นักกีฬาทุกคนมีความตั้งใจ หลายทีมสร้างผลงานดีขึ้น แต่สิ่งที่สำคัญคือ นักศึกษาต้องหาเวลาฝึกซ้อมและเตรียมตัวให้มาก เนื่องด้วยระบบการเรียนการสอนของ มวล. ส่งผลให้นักศึกษามีเวลาว่างไม่พร้อมกัน จึงทำให้ต้องหาเวลาฝึกซ้อมเพิ่มด้วย

ภาพ/ข่าว โดยนางสาวจุฑามาศ สังข์งาม นักศึกษาสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ทีมข่าวส่วนประชาสัมพันธ์

TOP