ม.วลัยลักษณ์ สร้างแรงจูงใจนักกีฬาที่ผ่านเข้ารอบ ได้รับยกเว้นค่าหอพัก