ข่าวการศึกษา

ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับนักศึกษาพยาบาลจาก Edith Cowan University ออสเตรเลีย_ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับนักศึกษาพยาบาลจาก Edith Cowan University ออสเตรเลีย ในโอกาสที่เดินทางมาฝึกปฏิบัติการ ศึกษาชุมชนและศึกษาวัฒนธรรม ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของคนไทย
 
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.อมรา ช้างทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี ชยานุวัชร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิภาวรรณ เพ็ญสุขสันต์ รองคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาอาจารย์และนักศึกษาสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมต้อนรับนักศึกษาและอาจารย์ด้านพยาบาลจาก Edith Cowan University (ECU) ประเทศออสเตรเลีย จำนวน 8 คน ในโอกาสที่เดินทางมาฝึกปฏิบัติการพยาบาล ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม -11 พฤศจิกายน 2555
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี ชยานุวัชร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เล่าให้ฟังว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กับ Edith Cowan University ประเทศออสเตรเลีย ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาทางด้านพยาบาลมาอย่างต่อเนื่อง ในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 11 แล้ว โดยในปีนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 7 คน และอาจารย์ 1 คน เดินทางมาฝึกปฏิบัติการพยาบาล ศึกษาชุมชนและวัฒนธรรม ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของคนไทย ภายใต้หัวข้อ One Health Discovery From the Thai Experience ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม -11 พฤศจิกายน 2555 นี้ โดยจะลงไปศึกษาตามสถานที่ต่างๆ ภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช อาทิ โรงพยาบาลมหาราช โรงพยาบาลสราญรมย์ บ้านเด็กศรีธรรมราช การเรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง บ้านคีรีวง ชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย ชุมชน ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา ฯลฯ นอกจากนี้ยังจะได้เรียนรู้ประเพณีชักพระ ที่ อ.ปากพนัง การทำอาหารไทย และศิลปวัฒนธรรมอีกมากมาย
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี ชยานุวัชร กล่าวอีกว่า โครงการนี้นอกจากจะมีนักศึกษาของออสเตรเลียมาเรียนฝึกพยาบาลที่เมืองไทยแล้ว ในส่วนของนักศึกษาและคณาจารย์ของ ม.วลัยลักษณ์ ก็ได้เดินทางไปเพื่อศึกษาชุมชมของชาวออสเตรเลียเช่นกัน ทั้งนี้หวังว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาพยาบาลของทั้ง 2 มหาวิทยาลัย และจะนำไปสู่การพัฒนาทางวิชาการในสาขาวิชาอื่นๆ ต่อไปในอนาคต

ประมวลภาพ

ภาพและข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP