ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับนักศึกษาพยาบาลจาก Edith Cowan University ออสเตรเลีย_