ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการวางแนวปะการังเทียมที่ เกาะราชาใหญ่ จังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 16-19 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ผู้อำนวยการศูนย์ฯ รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินีและคณะ ร่วมกับ บ้านรายา รีสอร์ทแอนด์สปา ทำโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศปะการัง ณ อ่าวขอนแค เกาะราชาใหญ่ จังหวัดภูเก็ต โดยวางปะการังเทียมเพื่อเป็นที่ลงเกาะของตัวอ่อนปะการังและเป็นที่อยู่ แหล่งหลบซ่อนของปลาในแนวปะการังเพิ่มเติมจำนวน 7 ชุด ติดตั้งและซ่อมแซมกล้องวีดีโอบันทึกภาพใต้น้ำและหน้าหาดแบบต่อเนื่องและเก็บข้อมูล HOBO Sensor วัดความเข้มของแสงและอุณหภูมิที่อยู่ใต้น้ำขึ้นมาวิเคราะห์ผล สำรวจและถ่ายภาพใต้น้ำบริเวณรอบๆ แนวประการังเทียมเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของนิเวศปะการัง

ประมวลภาพ

TOP