ม.วลัยลักษณ์ เจ้าภาพจัดการสัมมนาวิชาการเครือข่ายระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 7 “งานประจำ ผ่านการวิจัย สู่นวัตกรรม”