ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ช่วยวิจัย

ตามที่ ดร.อรรถวดี แซ่หยุ่น สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัครผู้ช่วยวิจัย 1 อัตรา นั้น บัดนี้ ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เสร็จสิ้นแล้ว
 
ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางสาวประภัสสร เจริญกิจ

TOP