ข่าวสุขภาพและกีฬา

นักกีฬาเปตอง มวล. เก่ง คว้าโควตา 4 รายการ เข้าร่วมแข่งขัน พลบดีเกมส์

 
นักกีฬาเปตอง ม.วลัยลักษณ์ คว้าโอกาสเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 "พลบดีเกมส์" รอบมหกรรม รวม 4 รายการ ได้แก่ ประเภทหญิงเดี่ยวนางสาวเนตรชนก สันฐมิตร หญิงคู่ นางสาวเนตรชนก สันฐมิตรและนางสาวพันทิวา บิดร คู่ผสม นางสาวเนตรชนก สันฐมิตรและนายวรพล สนธิกลับ และประเภททีมหญิง นางสาวเนตรชนก สันฐมิตร นางสาวณัฏฐิยา ศรีแถลง และนางสาวพันทิวา บิดร
 
นักกีฬาเปตอง ม.วลัยลักษณ์ ได้เข้ารอบร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 "พลบดีเกมส์" รอบมหกรรม เพิ่มอีก 2 รายการ คือ ประเภททีมหญิง ประกอบด้วย นางสาวเนตรชนก สันฐมิตร และ นางสาวณัฏฐิยา ศรีแถลง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ นางสาวพันทิวา บิดร ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ และประเภทคู่ผสม นางสาวเนตรชนก สันฐมิตร คู่กับ นายวรพล สนธิกลับ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรรัฐศาสตร์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์
 
นางสาวเนตรชนก สันฐมิตร กล่าวกับทีมข่าวส่วนประชาสัมพันธ์ ว่า รู้สึกดีใจที่ประเภททีมหญิงได้เข้ารอบด้วย เพราะปีที่ผ่านมา นักกีฬาเปตองเข้ารอบแค่ 2 ประเภทเท่านั้น สำหรับปีนี้ถือว่าประสบความสำเร็จมาก เนื่องจากมีเวลาซ้อมน้อยเพราะอยู่ในช่วงของการสอบกลางภาค ส่วนในเรื่องผลการแข่งขันในรอบต่อไปที่สถาบันพละศึกษา จ.ชลบุรี ทั้ง 4 รายการ ที่ตนเองได้เข้าร่วมการแข่งขัน คาดว่าจะได้รางวัลกลับมา ทั้งยังต้องไปป้องกันเหรียญทองแดงที่เคยได้รับเมื่อปีที่ผ่านมาด้วย
 
นายวรพล สนธิกลับ กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ผ่านเข้ารอบในครั้งนี้ แต่ยังคงเป็นห่วงในเรื่องของการเรียน เนื่องจากต้องไปแข่งขันติดต่อกันหลายวัน อย่างไรก็ตามจะพยายามอย่างเต็มที่ ส่วนความคาดหวังว่าจะได้รางวัลหรือไม่นั้นต้องดูกันอีกครั้งหนึ่ง ทั้งเรื่องสนามกีฬาและความพร้อมในการเล่นด้วย
 
ด้านนายวัฒนา ชฎากรณ์ ผู้จัดการทีมเปตอง ม.วลัยลักษณ์ บอกว่า รู้สึกดีใจกับนักกีฬาเปตองทีมหญิงและคู่ผสมที่ได้ผ่านเข้ารอบ สำหรับความคาดหวังที่นักกีฬาจะได้เหรียญรางวัลกลับมานั้นต้องขึ้นอยู่กับจังหวะและโอกาส สำหรับตอนนี้ก็ต้องเตรียมตัวฝึกซ้อมสำหรับการแข่งขันในรอบมหกรรมฯต่อไป
 
สรุปผลงานนักกีฬาเปตองของ ม.วลัยลักษณ์ ที่จะได้ไปร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 40 ในรอบมหกรรม "พลบดีเกมส์" ระหว่างวันที่ 8-15 มกราคม 2556 ณ สถาบันการพลศึกษา จ.ชลบุรี จำนวน 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทหญิงเดี่ยว หญิงคู่ คู่ผสม และประเภททีมหญิง

ภาพ/ข่าว โดย นางสาวปิยวรรณ์ อ้วนตรงต้น นักศึกษาสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ทีมข่าวส่วนประชาสัมพันธ์

TOP