แจ้งกำหนดการสอบและรายละเอียดการสอบลูกจ้างชั่วคราว ระบบงานบริการห้องปฏิบัติการ(ตำแหน่งพนักงานห้องทดลอง) โครงการพัฒนาระบบบริการกลาง