ข่าวสมัครงาน

แจ้งกำหนดการสอบและรายละเอียดการสอบลูกจ้างชั่วคราว ระบบงานบริการห้องปฏิบัติการ(ตำแหน่งพนักงานห้องทดลอง) โครงการพัฒนาระบบบริการกลาง

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอแจ้งกำหนดการสอบและรายละเอียดการสอบลูกจ้างชั่วคราว ระบบงานบริการห้องปฏิบัติการ(ตำแหน่งพนักงานห้องทดลอง) โครงการพัฒนาระบบบริการกลาง โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันที่ 27 ตุลาคม 2555
เวลา 09.00 น. ณ อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ 2 (B2) ดังนี้
1. ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย
2. ทดสอบความรู้เฉพาะตำแหน่ง
2.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการและสำนักงาน
2.2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
3. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

วันที่ 28 ตุลาคม 2555
เวลา 09.00 - 12.00 น. ตรวจปัสสาวะเพื่อคัดกรองสารเสพติด ณ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา

TOP