ข่าวสมัครงาน

แจ้งกำหนดการสอบและรายละเอียดการสอบปฏิบัติทักษะลูกจ้างชั่วคราว ระบบงานทำความสะอาดและบริการทั่วไป โครงการพัฒนาระบบบริการกลาง

มหาวิทยาลัยขอแจ้งกำหนดการสอบและรายละเอียดการสอบปฏิบัติทักษะลูกจ้างชั่วคราว ระบบงานทำความสะอาดและบริการทั่วไป โครงการพัฒนาระบบบริการกลาง รายละเอียดดังนี้

ระบบงานทำความสะอาดและบริการทั่วไป

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารจัดการระบบฯ
2. ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด
3. ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป
 
3.1 พนักงานส่งเอกสารส่วนสารบรรณฯ
 
3.2 พนักงานช่วยงานบริการกลางศูนย์บรรณสารฯ
 
3.3 ช่างซ่อมบำรุงบริการกลางเขตหอพัก
 
3.4 ช่างซ่อมบำรุงบริการกลางส่วนอาคารสถานที่

รายละเอียดการสอบ
วันที่ 27 ตุลาคม 2555 ณ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา ดังนี้
 
เวลา 09.00 - 12.00 น. สอบสัมภาษณ์ทุกตำแหน่ง

***ยกเว้นตำแหน่งพนักงานทำความสะอาดลำดับที่ 51 เป็นต้นไป ให้ไปสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 28 ตุลาคม 2555
 
เวลา 13.00 - 15.00 น. ตรวจปัสสาวะเพื่อคัดกรองสารเสพติดทุกตำแหน่ง
 
เวลา 15.00 - 16.00 น. ทดสอบสมรรถภาพทางกาย (วิ่ง) ทุกตำแหน่ง
 
วันที่ 28 ตุลาคม 2555
 
เวลา 09.00 - 12.00 น. สอบสัมภาษณ์พนักงานทำความสะอาด

***ลำดับที่ 51 เป็นต้นไป ณ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา
 
เวลา 13.00 - 16.00 น. สอบปฏิบัติ/ทักษะในการทำงานเฉพาะตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด ณ ลักษณานิเวศ 10

TOP