แจ้งกำหนดการสอบและรายละเอียดการสอบปฏิบัติทักษะลูกจ้างชั่วคราว ระบบงานทำความสะอาดและบริการทั่วไป โครงการพัฒนาระบบบริการกลาง