ข่าวสมัครงาน

แจ้งกำหนดการสอบและรายละเอียดการสอบปฏิบัติทักษะลูกจ้างชั่วคราว ระบบพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย โครงการพัฒนาระบบบริการกลาง

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอแจ้งกำหนดการสอบและรายละเอียดการสอบปฏิบัติทักษะลูกจ้างชั่วคราว ระบบพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย โครงการพัฒนาระบบบริการกลาง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ระบบงานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสาน
2. ตำแหน่งพนักงานวิทยุสื่อสาร
3. ตำแหน่งพนักงานสายตรวจ
4. ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

กำหนดการสอบ
วันที่ 27 ตุลาคม 2555 ณ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา ดังนี้
 
เวลา 09.00 - 12.00 น. สอบสัมภาษณ์ทุกตำแหน่ง
 
เวลา 15.00 - 18.00 น. ทดสอบสมรรถภาพทางกาย (วิ่ง) ทุกตำแหน่ง
 
วันที่ 28 ตุลาคม 2555 ณ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา ดังนี้
 
เวลา 09.00 - 12.00 น. ตรวจปัสสาวะเพื่อคัดกรองสารเสพติดทุกตำแหน่ง

TOP