แจ้งกำหนดการสอบและรายละเอียดการสอบปฏิบัติทักษะลูกจ้างชั่วคราว ระบบพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย โครงการพัฒนาระบบบริการกลาง