ข่าวการศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดการเรียนการสอนเรื่อง การทำอาหารไทย ให้นักศึกษาจากประเทศออสเตรเลียสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรร่วมกับส่วนวิเทศสัมพันธ์จัดการเรียนการสอนภาคบรรยายและภาคปฏิบัติแก่ศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Edith Cowan University ประเทศออสเตรเลีย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา ในหัวข้อการทำอาหารไทย เริ่มจากการนำนักศึกษาไปศึกษาเรียนรู้ลักษณะของตลาดไทย เลือกซื้อวัตถุดิบและเครื่องปรุงสำหรับใช้ในการประกอบอาหาร ณ ตลาดเช้าวันอาทิตย์ อำเภอท่าศาลา ตลาดที่คนไทยไปจับจ่ายใช้สอย หรือจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันแบบวิถีไทย ซึ่งต่างจากวิถีชีวิตชาวออสเตรเลียที่ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากสถานที่จำหน่ายในลักษณะห้างสรรพสินค้า หรือซุปเปอร์มาเก็ตเท่านั้น เห็นการจำหน่ายซื้อขายสินค้าที่ยังมีชีวิต (Alive animals) และสินค้าประเภทผักพื้นบ้าน อาหารทะเลสดๆ ซึ่งสร้างความตื่นเต้นและตื่นตาตื่นใจแก่ศึกษาเป็นอย่างมาก
 
จากนั้นนักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องการเตรียมวัตถุดิบ รู้จักผักและสมุนไพรที่คนไทยนิยมนำมาปรุงอาหาร และวิธีปรุงอาหารไทย ทั้งอาหารปักษ์ใต้ และอาหารอีสาน ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 3 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโลโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ดร.วิสาขะ อนันธวัช เป็นวิทยากรหลัก
 
รายการอาหารที่คณาอาจารย์และนักศึกษาได้ร่วมกันปรุง ประกอบด้วย ต้มยำกุ้ง แกงส้ม หรือแกงเหลือง ผัดผักรวม ลาบไก่ หมูย่าง ไก่ย่าง ไข่เจียว วิธีหุงข้าว และน้ำกระเจียบ โดยมี รศ. ดร. สมศักดิ์ มณีพงศ์ และ ดร. พิจักษณ์ สัมพันธ์ อาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร นางสาวปิยธิดา แซ่จ่าน และนางสาว รสสุคนธ์ ไทยถนอม นักศึกษา สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วย ผศ. ดร. อัญชลี ชยานุวัชร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นางจิราพร กาฬสุวรรณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์สาธิต อนันธวัช ร่วมเป็นวิทยากร
 
โอกาสนี้ อาจารย์ และนักศึกษา (Carol and students) ได้กล่าวว่าขอบคุณวิทยากรใจความว่า " We would like to thank you so much for the awesome experience this morning. The students and I were really impressed with the staff's cooking skills and really enjoyed the food. We ate too much and we will try to replicate the dishes back home and will let you know if we can make them."

ประมวลภาพ

TOP