ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดเรียงความ เพลงร้องเรือเด็ก เนื่องในงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ พ.ศ.๒๕๕๕