ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการJSTP รุ่น 16

รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (Junior Science Talent Project) รุ่นที่ 16 (เข้าค่ายปีการศึกษา 2556)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://masterorg.wu.ac.th/source/detail.php?newss_id=73&paths=jstp

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://masterorg.wu.ac.th/source/detail.php?newss_id=73&paths=jstp

TOP