ข่าวสมัครงาน

เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนฯ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 8/2555 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (อาศรมยาวลัยลักษณ์) สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ จำนวน 1 ราย และกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 31 ตุลาคม 2555 นั้น

มหาวิทยาลัยขอเลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555

TOP