ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ แสดงความยินดีกับนักเรียนศูนย์สอวน.ม.วลัยลักษณ์ คว้าเหรียญทองคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18

ม.วลัยลักษณ์ แสดงความยินดีกับนักเรียนศูนย์สอวน.ม.วลัยลักษณ์  คว้าเหรียญทองคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18

เช้าวันนี้ (20 มิถุนายน 2565) ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษณะเดช  เจริญสุธาสินี ประธานสาขาคอมพิวเตอร์ ศูนย์ สอวน.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนศูนย์สอวน.ม.วลัยลักษณ์ ได้แก่ นายธีร์ เหมจินดา นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ได้รับรางวัลเหรียญทองและรางวัล"คะแนนสูงสุดภาคใต้"  และ นายชยพัทธ์ ครุฑนิ่ม นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18 (The 18th Thailand Olympiad in Informatics 2022) ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1 - 4 มิถุนายน 2565  ที่ผ่านมา


TOP