ข่าวทั่วไป

สมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ 14 จังหวัดภาคใต้ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผู้บริหารสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ 14 จังหวัดภาคใต้ จำนวน 50 คน นำโดยนายประเสริฐ จันทร์คล้าย นายกสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบจังหวัดนครศรีธรรมราช เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ผศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กร นางสาวจิตตนา หนูณะ หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ นายปิยวัชน์ คงอินทร์ หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2555

ภาพกิจกรรม

TOP