สำนักวิชาการจัดการ ขอเชิญร่วมกิจกรรม Walailak Day Spa