ข่าวทั่วไป

สำนักวิชาการจัดการ ขอเชิญร่วมกิจกรรม Walailak Day Spa

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการการ สำนักวิชาการจัดการ ได้เปิดการเรียนการสอนรายวิชา LOM-333 การจัดการงานสปาและสุขภาพ จัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ในวิชาการทางด้านการจัดการงานสปาและสุขภาพ ทั้งในระดับปฏิบัติการและการจัดการ อีกทั้งนักศึกษาจะสามารถปฏิบัติงานบริการสปาได้จริงจากการฝึกปฏิบัติจึงได้จัดกิจกรรม Walailak Day Spa ในวันที่ 7,14,21 พฤศจิกายน 2555 ณ บ้านพักรับรองริมน้ำ เวลา 14.00 - 20.00 น. เปิดให้บริการสปาเพื่อสุขภาพและความงาม ในราคาย่อมเยา

  ราคานักศึกษา บุคคลทั่วไป
1. ขัดตัว/พอกตัว 250 บาท 350 บาท
2. นวดอโรมา 150 บาท 250 บาท
3. นวดหน้า 100 บาท 200 บาท
4. สปามือ 150 บาท 200 บาท
5. สปาเท้า 150 บาท 200 บาท
6. สปามือและสปาเท้า 250 บาท 350 บาท

ผู้สนใจติดต่อแจ้งขอใช้บริการล่วงหน้า ได้ที่ คุณศิรินันท์ พันธรักษ์ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ หมายเลขภายใน 2466 มือถือ 088-7686362


TOP