ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

หลักสูตรภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย (ภาคใต้) จัดการประชุมเชิงวิชาการทางด้านภาษาอังกฤษระดับชาติ

 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย (ภาคใต้) จัดการประชุมเชิงวิชาการทางด้านภาษาอังกฤษระดับชาติ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา ณ โรงแรงทวินโลตัส ในหัวข้อ "Optimizing Language Teaching, and Researching: Practical Key to Professional Development" โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ครูผู้สอนภาษาอังกฤษจากประเทศไทย สหรัฐอเมริกา ประเทศมาเลเซีย และประเทศอินโดนีเซีย ประมาณ 100 คน
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต สิทธิ์ธิติกุล ประธานจัดการประชุมในครั้งนี้ ได้กล่าวถึงจุดประสงค์ของการประชุมครั้งนี้ว่า เป็นการเปิดเวทีให้ครูภาษาอังกฤษทางภาคใต้ได้มารับฟังความรู้ใหม่ๆ จากวิทยากรที่ชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ครูภาษาอังกฤษและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้นำเสนอผลงานวิจัยด้วยปากเปล่า (Oral Presentation) เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการแสดงผลงานในระดับนานาชาติต่อไป

 

TOP