หลักสูตรภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย (ภาคใต้) จัดการประชุมเชิงวิชาการทางด้านภาษาอังกฤษระดับชาติ