ม.วลัยลักษณ์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับบริษัทเอสซีจีฯ