ข่าวทั่วไป

บุคลากรโรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต จังหวัดทหารบกสุราษฎร์ธานี ดูงาน Happy Workplaceผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต จังหวัดทหารบกสุราษฎร์ธานี จำนวน 10 คน นำโดยพันตรีหญิงสกาวรัตน์ สุขวงศ์ หัวหน้าฝ่ายพัสดุ ศึกษาดูงานในโครงการสถานที่ทำงาน น่าอยู่ น่าทำงาน (Happy Workplace) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา ณ ห้องตุมปัง อาคารบริหาร โดยมีคุณนิรันดร์ จินดานาค หัวหน้าหน่วยพัฒนาองค์กร บุคลากร หน่วยพัฒนาองค์กร และแกนนำโครงการสถานที่ทำงาน น่าอยู่ น่าทำงาน (Happy Workplace) จากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประมวลภาพ

TOP