ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เชิญอบรมหลักสูตรการออกแบบงานสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย Adobe Illustrator รุ่น 2

ขอเชิญผูสนใจสมัครอบรมหลักสูตรการออกแบบงานสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย Adobe Illustrator รุ่น 2 วันที่ 18-19 ธ.ค.55 ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี

ในปัจจุบันการประชาสัมพันธ์ถือเป็นหัวใจหลักในการดำเนินกิจการ ให้ประสบความสำเร็จและเป็นที่รู้จักในวงกว้าง สื่อสิ่งพิมพ์ถือเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์หน่วยงานหรือกิจกรรมต่างๆ ในองค์กร ซึ่งส่วนใหญ่จะพบเห็นในรูปแบบแผ่นพับ โปสเตอร์ ใบปลิว ฉลากบรรจุภัณฑ์ต่างๆ เป็นต้น รวมถึงสื่อที่อยู่ในรูปแบบดิจิตอล อาทิเช่น ภาพเคลื่อนไหว โลโก้ แบนเนอร์ ภาพวาดต่างๆ

โปรแกรม Adobe Illustrator ได้รับการยอมรับเป็นอย่างมาก ในการสร้างสรรค์งานกราฟิกรูปแบบต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและสวยงาม โปรแกรม Adobe Illustrator ใช้ในการสร้างภาพลายเส้น หรือที่เรียกว่า Vector Graphic โดยจัดได้ว่าเป็นโปรแกรมระดับมืออาชีพที่เป็นมาตรฐานในงานออกแบบระดับสากล สามารถทำการออกแบบรูปภาพต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ ประเภทต่างๆ บรรจุภัณฑ์ เว็บ ภาพเคลื่อนไหว แบนเนอร์ หรือการออกแบบการ์ตูน 2 มิติ
ค่าใช้จ่าย (รวมเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน)

- บุคคลภายใน (สมาชิก บุคลากร ศิษย์เก่า นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์) ท่านละ 2,500 บาท
- บุคคลทั่วไป ท่านละ 2,900 บาท

สมัครพร้อมชำระเงินภายในวันที่ 11 ธ.ค. 55 ได้รับส่วนลด ดังนี้
- สมัครรวมกัน 3 คน ลด 20%
- สมัครรวมกัน 2 คน ลด 15%
- สมัคร 1 คน ลด 10 %
(ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและไม่ถือเป็นวันลา)

สนใจสอบถามและสมัครได้ที่ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี ชั้น 8-9 อาคาร P.C.Tower ถนนกาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0-7722-5260-3 หรือ 089-6521250-1,e-mail:wu-surat@wu.ac.th หรือทางเว็บไชต์ http://surat.wu.ac.th


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://surat.wu.ac.th/com56.php

TOP