ข่าวการศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครทุน "กองทุนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี" เรียนฟรี 400 ทุน

ตามที่นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกและได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตามเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งประเภทโควตา หรือ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น
 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายจัดสรรทุนการศึกษา "กองทุนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี" ระดับปริญญาตรี ให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วทั้งประเทศ ที่ผ่านการสอบคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2556 ซึ่งเป็นทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยแบ่งเป็น ประเภทเรียนดี จำนวน 200 ทุน และประเภทสร้างโอกาสทางการศึกษา จำนวน 200 ทุน รวมทั้งสิ้น 400 ทุน
 
นักเรียนที่สนใจสามารถดูรายละเอียดการรับสมัคร หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา และสมัครออนไลน์ได้ที่ http://entry.wu.ac.th/ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ถึง วันที่ 28 ธันวาคม 2555

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://entry.wu.ac.th/wu_scholar.asp?mode=1

TOP