ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แด่ คุณจิมมี่ ชวาลาเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 อาจารย์ ดร. นายแพทย์ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย รองคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยนางสาวจิตตนา หนูณะ หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ คุณธีรภัทร มีเดช วาทยากร วงนครฯ แชมเบอร์ ออร์เคสตร้า กรรมการและเลขานุการชมรมดุริยางค์เยาวชน นครศรีธรรมราช เข้ามอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แด่ คุณจิมมี่ ชวาลา ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย และประธานชมรมดุริยางค์เยาวชนฯ เพื่อแสดงความขอบคุณที่ให้การสนับสนุน กิจการมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนกิจกรรม "คอนเสิร์ต 20 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เทิดไท้ 80 พรรษา มหาราชินี" ในวาระ 20 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคมที่ผ่านมา
 
โอกาสนี้คุณจิมมี่ ชวาลา ในฐานะผู้ก่อตั้งกองทุนเพื่อกิจการสำนักวิชาแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2551 ได้มอบเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนเข้ากองทุนเพื่อกิจการสำนักวิชาแพทยศาสตร์อีกด้วย
 

ประมวลภาพ


TOP