ผลงานและรางวัล

ยอดเยี่ยม! เด็กวิศวะฯ มวล. คว้ารางวัลเหรียญทองและเหรียญเงิน ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565

นักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คว้า 2 รางวัล การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระดับ ป.ตรี ประจำปี 2565 ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 ณ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 2 -5 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ดังนี้

1) รางวัลเหรียญทองและรางวัลระดับดี ได้แก่ นางสาวนันทิพร ทองรักจันทร์ และ นางสาวณัฎฐณิชา ศรีสุบัติ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเคมี เจ้าของผลงานกระบวนการเมมเบรนคอนแทคเตอร์สำหรับการนำกลับแอมโมเนียมจากน้ำเสียโรงงานยางพาราในรูปของปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต โดยมี ผศ.ดร.วิชิตพันธุ์ รองวงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
     โดยผลงานกระบวนการเมมเบรนคอนแทคเตอร์ใช้เมมเบรนหรือเยื่อเลือกผ่านแบบไม่ชอบน้ำในการแยกสกัดแอมโมเนียออกจากน้ำเสียโณงงานยางพาราและสามารถทำให้อยู่ในรูปของของปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตได้ในขั้นตอนเดียว

2) รางวัลเหรียญเงิน ได้แก่ นางสาวภัคมัย รักณรงค์ นางสาวนฤมล สิทธิเชนทร์ นายอัฟฮัม เจะกะบาซอ นายมูศอฟภัร นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา เจ้าของผลงานนวัตกรรมมอร์ต้าป้องกันรังสีจากของเสียการ์เนต มี ผศ.ดร.กิตติพงค์ คุณจริยกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
     โดยผลงานดังกล่าวเป็นการเอาของเสียการ์เนตที่เป็นผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมขัดสีโลหะ มาประยุกต์ทำเป็นผลอตภัณฑ์ใหม่เป็นคอนกรีตป้องกันรังสี ซึ่งจากการทดสอบพบว่าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันทั้งรังสีแกมม่าและนิวตรอน

 

ข่าวโดย ชลธิชา ลิมปิติ ส่วนสื่อสารองค์กร
ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบข่าวจาก ผศ.ดร.วิชิตพันธุ์ รองวงศ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี


TOP