ผลงานและรางวัล

ยินดีด้วยจ้า! นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ “คว้ารางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1” โครงการ AIC INNO 2022 เฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรมทางการเงิน

นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ คว้า "รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1" จากโครงการ AIC INNO 2022 เฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรมทางการเงิน จากงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล (Business Matching Program) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 - 14 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ดังนี้

-รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ทีม AIC03 : Rich ตัวช่วยบริหารเงินสำหรับคน Gen ใหม่ ประกอบด้วย นายกษิดิศ บุญชัย ,นายธนวัฒน์ ศรีวิไล ,นายปณชัช เอี่ยมน้ำ, นายพงษ์นภัส ชูช่วย และนายรัชชานนท์ ชูเกียรติเถกิง โดยมีอาจารย์ จงสุข คงเสน สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาทพร้อมเกียรติบัตรและโล่รางวัล 

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ทีม AIC05 : Halal Stock Scanning ประกอบด้วย นายบาซีรีน สาม่าน หลักสูตรคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ,นายมูฮัมหมัดฮารีส อาลี หลักสูตรโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ,นายฟาฮัด ตาเยะ คณะ
วิศกรรมการบิน สถาบันการบินพลเรือน ,นายอูวิส หมัดอาดัม คณะวิศวกรรมวัสดุนาโน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง และนายอับดุลมุห์ซิน เบ็นสลาม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี อาจารย์ฮุชเซ็น นิยมเดชา สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและโล่รางวัล 

ทั้งนี้ โครงการ AIC INNO 2022 เฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรมทางการเงินดังกล่าว มีทีมนักศึกษากว่า 30 ทีม จาก 10 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ส่งนวัตกรรมเข้าร่วม คัดเลือกเหลือเพียง 7 ทีมสุดท้ายเพื่อเข้ารอบชิงชนะเลิศ เพื่อประชันนวัตกรรมทางการเงิน ซึ่งผลการเฟ้นหาสุดยอดนักนวัตกรทางการเงิน เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา มีทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆได้รับรางวัล ดังนี้
- ทีม AIC03 Rich ตัวช่วยบริหารเงินสำหรับคน Gen ใหม่ จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คว้ารางวัลชนะเลิศ
- ทีม AIC05 Halal Stock Scanning จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รองชนะเลิศอันดับ 1
- ทีม AIC04 นวัตกรรม IOT การบริการและการจัดการบัญชี จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รองชนะเลิศอันดับ 2
- ทีม AIC02 เคียงไหล่วัยเกษียณ (Aomdi) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รางวัลสร้างสรรค์
- ทีม AIC07 START TO BUSINESS จากมหาวิทยาลัยฟาฎอนี รางวัลชมเชย
- ทีม AIC06 Visual Planning Money Analysis จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รางวัลชมเชย
- ทีม AIC01 Taawun แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ช่วยให้ลูกค้าค้นหาข้อเสนอสินเชื่อ จากมหาวิทยาลัยฟาฎอนี รางวัลชมเชย


TOP