ผลงานและรางวัล

เด็กนิติศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ คว้า 2 รางวัล การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ระดับภูมิภาค

นักศึกษานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2565 ระดับภูมิภาค เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ได้แก่ นางสาวกนกพร ทองเกลี้ยง, นายจาตุรนต์  เหมทานนท์,นางสาววรรธน์ชนก เพชรรัตน์และนายเด่นชัย จินดาแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ได้รับใบประกาศนียบัตร โล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท และ 5,000 บาท จากอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 และเป็นตัวแทนภาค 8 ไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในวันที่ 2 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ชั้น 7 อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2565 ระดับภูมิภาค ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 9 ทีม จาก 5 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช , มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต,มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ฯ,มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และวิทยาลัยอาชีวชุมพร
 

 

 

 

 
 

ข่าวโดย ชลธิชา ลิมปิติ ส่วนสื่อสารองค์กร 
ขอบคุณภาพจากสำนักวิชานิติศาสตร์


TOP