ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ ติดตั้งสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติที่โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรังศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และรองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี ได้รับเชิญจากผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ ดร. มนทิพย์ ทรงกิติพิศาล และ อาจารย์ศรุตา ช่วยดู ให้ช่วยติดตั้งสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติให้แก่โรงเรียนวิเชียรมาตุ เพื่อเป็นอุปกรณ์ใช้ในการเรียนการสอน และการวิจัย
 
อุปกรณ์ดังกล่าวใช้ในการตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ทิศทางและความเร็วลม ความเข้มแสง ดัชนีรังสีอุลตร้าไวโอเล็ตและปริมาณน้ำฝน แบบต่อเนื่อง (Real Time Online) นอกจากนี้ ยังมีการให้ความรู้แก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษเน้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จำนวน 30 คน ในการใช้อุปกรณ์และวิเคราะห์ผลที่ได้จากเครื่องตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างดี เมื่อวันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา

ประมวลภาพ

TOP