ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เชิญอบรม "การใช้งาน Microsoft Excel 2007 ขั้นพื้นฐาน รุ่น 3 " วันที่ 14 ธันวาคม 2555

ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรม "การใช้งาน Microsoft Excel 2007 ขั้นพื้นฐาน รุ่น 3 วันที่ 14 ธันวาคม 2555" ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้เข้าอบรมจะได้ใช้เวอร์ชั่นใหม่ 2010 ที่มีรูปร่างหน้าตาและรูปแบบโปรแกรม เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และมีคุณสมบัติเพิ่มเติมมากมาย ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานด้านงบประมาณ งานด้านบัญชี การเงิน การวิเคราะห์ข้อมูล งานแผนงานโครงการ งานฐานข้อมูล การจัดทำรายงานต่าง ๆ ในลักษณะของตารางตัวเลขที่ต้องมีการคำนวณซ้ำบ่อย ๆ สามารถ นำเสนอข้อมูลด้วยกราฟแบบต่าง ๆ ซึ่งมีให้เลือกมากมาย

พนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพียงท่านละ 1,000 บาท บุคคลทั่วไป 1,200 บาท เท่านั้น นอกจากนี้ ยังมีส่วนลดพิเศษอีกมากมาย เพียงท่านสมัครภายใน 4 ธันวาคม 2555 โทร.0-7722-5260-3 หรือ 089-6521250-1 e-mail: wu.surat@gmail.com หรือ http://surat.wu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://surat.wu.ac.th/news-excel2010-3.php

TOP