กำหนดการสอบสัมภาษณ์นักวิชาการ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์