ขอเชิญร่วมงาน "เปิดประตูเข้าสู่รั้วบัณฑิตศึกษา สาขาชีวเวชศาสตร์" ในวันที่ 20 พ.ย. 2555