ม.วลัยลักษณ์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาให้แก่เกษตรกร อ.ชะอวด และ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช