ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ม.วลัยลักษณ์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาให้แก่เกษตรกร อ.ชะอวด และ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราชเมื่อวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา ม.วลัยลักษณ์โดย หน่วยวิจัยไม้ผลเขตร้อน สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับคลินิกเทคโนโลยี ศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาสายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้ควบคุมโรคพืช ให้แก่เกษตรกร ต.บ้านตูล อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช และเกษตรกร ต.บ้านเพิง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำ ต.บ้านตูล อ.ชะอวด และศูนย์อำนวยการและการประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ปากพนัง ตามลำดับ โดยมีเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 90 คน
 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีในครั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วาริน อินทนา อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ม.วลัยลักษณ์ บรรยายพิเศษเกี่ยวกับโรคพืชชนิดต่างๆ และวิธีการป้องกันโรคพืช ด้วยการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาสายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพสูง และมีการสาธิตวิธีการขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา โดยทีมผู้ช่วยวิจัย หน่วยวิจัยไม้ผลเขตร้อน สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ม.วลัยลักษณ์ ในช่วงบ่ายเกษตรกรแบ่งกลุ่มเพื่อฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง พร้อมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อควบคุมโรคพืชให้เกษตรกรเป็นรายบุคคล
 
สำหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 
หากเกษตรกรท่านใดสนใจรับข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถสอบถามได้ที่คลินิกเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ หมายเลขโทรศัพท์ 075-673503

ประมวลภาพกิจกรรม

TOP