อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมงานเลี้ยงอำลานักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศออสเตรเลีย