ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้บริหารวิชาการตำแหน่งคณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์