ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ รับสมัครผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 1 อัตรา