ข่าวเด่น

อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ลงนาม MOU กับ Dongseo University, Korea

 

      ดร. กีร์รัตน์  สงวนไทร  อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ลงนามความร่วมมือกับ ดร. Jekuk Chang  อธิการบดี Deongseo University เมือง Busan สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา ในคราวการประชุม 11th Asian University Presidents Forum ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 - 31 ตุลาคม 2555  โดยมีอธิการบดีจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในภูมิภาค Asian เข้าร่วม
 
     พิธีลงนาม MOU กำหนดจัดขึ้นในพิธีปิดการประชุมวันที่ 31 ตุลาคม 2555  โดยมี รศ. ดร. พูลพงษ์  บุญพราหมณ์  คณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์  ร่วมเป็นสักขีพยาน  โอกาสเดียวกันนี้ รศ. ดร. พูลพงษ์  ได้เจรจาความร่วมมือทางด้าน IT กับ Dongseo University  ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555  อีกด้วย
 
    อนึ่ง MOU ฉบับนี้มีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์เป็นผู้ประสานหลักในด้านความร่วมมือ  และกิจกรรมต่างๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคต
 
 
ท่านสามารถดูรายละเอียด MOU ได้ที่  http://masterorg.wu.ac.th/file/iro-20121115-103346-5Wv4P.pdf
 

 


TOP