ข่าวทั่วไป

ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายประกอบวีดิทัศน์ เรื่อง กว่าจะมาเป็นสารคดี

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายประกอบวีดิทัศน์ เรื่อง กว่าจะมาเป็นสารดดี โดย คุณเมฆ สายะเสวี วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้องมินิเธียเตอร์ อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา

TOP