ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายประกอบวีดิทัศน์ เรื่อง กว่าจะมาเป็นสารคดี