ข่าวสมัครงาน

รับสมัครผู้ช่วยนักวิจัยด้านเคมีและจุลชีววิทยา จำนวน 4 อัตรา

ประกาศรับสมัคร ผู้ช่วยนักวิจัยด้านเคมีและจุลชีววิทยา จำนวน 4 อัตรา ประกอบด้วยด้านเคมี 2 อัตรา และ จุลชีววิทยา 2 อัตรา (เงินเดือนเริ่มต้น 15,000 บาท) 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ด้านเคมี 

- มีประสบการณ์ทางสังเคราะห์เคมีอินทรีย์  (Organic synthesis) โดยเฉพาะปฏิกิริยากับน้ำตาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

- ทักษะใช้เครื่องมือวิเคราะห์ NMR, Spectroscopy, GC, HPLC

- ทักษะการใช้เครื่องมือวิเคราะห์เคมีพื้นฐานอื่นๆ 

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ด้านจุลชีววิทยา

- ทักษะด้าน Microbiology เช่นการเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา การทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพ

- ทักษะด้านการผลิตโปรตีนโดยใช้เชื้อ (gene expression)

- ELISA, SDS-PAGE, enzymatic assay/reaction

- DNA/RNA extraction

- PCR/real-time PCR

- ทักษะอื่นๆ ด้านเชื้อ และชีวโมเลกุล

 

การสมัคร

ผู้สนใจสมัครส่งอีเมลมาแนะนำตัว และแนบ CV ที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งมาที่ รศ.ดร.กรวิทย์ อยู่สกุล, E-mail: gorawit.yu@gmail.com


TOP