ข่าวเด่น

ทูตอินโดฯเยือน ม.วลัยลักษณ์ พร้อมบรรยายพิเศษ “Pluralism in Indonesian Society”

 
 
  
 
เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย เดินทางเยือนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อแนะนำตัวในโอกาสรับตำแหน่งใหม่พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง “Pluralism in Indonesian Society”
 
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Lutfi Rauf เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทยพร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางเยือนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพื่อแนะนำตัวในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี ชยานุวัชร ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร ได้กล่าวต้อนรับและกล่าวแสดงความยินดีกับ H.E. Mr. Lutfi Rauf เอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ที่ผ่านมา เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียท่านก่อน ได้เคยเดินทางมายังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เนื่องในโอกาสครบ 60 ปี ความสัมพันธ์ ไทย-อินโดนีเซีย ซึ่งโดยวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน ทำให้ทั้ง 2 ประเทศมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ให้การสนับสนุนซึ่งกันและกันมาอย่างยาวนาน โดยรัฐบาลอินโดนีเซียได้ให้ทุนการศึกษา DARMASISWA แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมทั้งสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในอินโดนีเซีย ประกอบด้วย Sriwijaya University ,Tadulako University , Malang State University , Gadjah Mada University เป็นต้น
 
จากนั้น เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย ได้บรรยายพิเศษเรื่อง “Pluralism in Indonesian Society” โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตลอดจนนักศึกษาอินโดนีเซียระดับปริญญาโทที่ศึกษา ณ ม.วลัยลักษณ์ และ ม.สงขลานครินทร์ สนใจเข้าฟัง พร้อมแลกเปลี่ยนซักถามในหัวข้อดังกล่าว ประมาณ 50 คน
 
ประมวลภาพ

ภาพและข่าวโดย นายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP