ทูตอินโดฯเยือน ม.วลัยลักษณ์ พร้อมบรรยายพิเศษ “Pluralism in Indonesian Society”