ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้บริหารวิชาการ ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ