ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้บริหารวิชาการ ตำแหน่งคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์