เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช บันทึกเทปถวายพระพร 5 ธันวามหาราช