ข่าวทั่วไป

เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช บันทึกเทปถวายพระพร 5 ธันวามหาราชผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 10 สถาบัน ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวโรกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 85 พรรษา เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช

TOP