ข่าวทั่วไป

บริษัท ซีพี ออลล์ มอบเงินสนับสนุน การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 รอบคัดเลือก เขตภาคใต้นางสาวจารุณีย์ สาทรกิจ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจพิเศษ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุน การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 รอบคัดเลือก เขตภาคใต้ จำนวน 50,000 บาท โดยมี ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารวย เมฆานวกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม ศาสตราจารย์ ดร.วินัย ประลมพ์กาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 ณ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
โอกาสนี้ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้หารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กับ โครงการต่างๆ ของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) อาทิ โครงการหมากล้อมแห่งประเทศไทย โครงการสืบสานดนตรีไทย จากใจเซเว่นฯ โครงการร่วมสานสัมพันธ์ สร้างสรรค์สังคม ฯลฯ เพื่อเสริมสร้างกิจกรรมให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษาต่อไป

TOP