บริษัท ซีพี ออลล์ มอบเงินสนับสนุน การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 รอบคัดเลือก เขตภาคใต้