ข่าวสมัครงาน

เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสทธิ์สอบนักวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 14/2555 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา และกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบใน วันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 นั้น
 
มหาวิทยาลัยขอเลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ทางเว็บไซต์

TOP