เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสทธิ์สอบนักวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ