Location

0 7567 3000

ข่าวเด่น

เด็กและเยาวชนเข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ที่ ม.วลัยลักษณ์ อย่างคึกคัก เน้นให้เด็ก เยาวชนรักษ์โลกและใส่ใจสิ่งแวดล้อม

14/01/2566

878

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย จัดงานวันเด็กประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” พร้อมนั่งรถไฟฟ้าชมเมืองมหาวิทยาลัย กว่า 9,000 ไร่ โดยได้รับความสนใจจากผู้ปกครอง นำเด็กและเยาวชนเข้าร่วมงานกว่า 10,000 คน

วันนี้(14 มกราคม 2566) ซึ่งเป็นวันเด็กแห่งชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับสโมสรโรตารีท่าศาลา-นครศรี อำเภอท่าศาลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช อบต.ไทยบุรี ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าศาลา ธนาคารออมสิน สาขาท่าศาลาและสาขา ม.วลัยลักษณ์ และหน่วยงานต่าง ๆ ในอำเภอท่าศาลา จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2566 ขึ้น โดยบรรยากาศในปีนี้เป็นไปอย่างสนุกสนาน มีผู้ปกครองนำบุตรหลานมาเที่ยวชมงาน และร่วมสนุกกับซุ้มกิจกรรมต่างๆ กว่า 30 รายการ พร้อมให้บริการรถไฟฟ้านำเด็กๆ และผู้ปกครองไปเยี่ยมชมเมืองมหาวิทยาลัย กว่า 9,000 ไร่ และร่วมกิจกรรมที่ อาคารกายวิภาคศาสตร์ และอุทยานพฤกษศาสตร์

พิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ 2566 จัดขึ้น ณ เวทีกลาง อาคารปฏิบัติการทางสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา  เจะเอาะ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีนายสันติภาพ ระหังภัย ปลัดอำเภอท่าศาลา กล่าวต้อนรับ นางสาวจริยา  สุขชื่น นายกสโมสรโรตารีท่าศาลา-นครศรี กล่าวรายงาน และ  นายสพล  ชูทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 อ่านสารวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

งานวันเด็กแห่งชาติจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ให้แก่เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้นอกห้องเรียน และตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการใฝ่เรียนใฝ่รู้ มีระเบียบวินัยและพัฒนาตน มีสำนึกสาธารณะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยมีการจัดกิจกรรมที่สอดแทรกสาระบันเทิงและความสนุกสนานต่างๆ อย่างมากมาย โดยในปีนี้เน้นเรื่องรักษ์โลก และใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย “ต้นรักษ์โลก” ดนตรีและการแสดง โดย พี่ๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ซุปเปอร์ฮีโร่ การแสดง การประกวด การแข่งขัน - ทักษะ เกม การละเล่น นิทรรศการ และกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ เอกชนต่าง ๆ กว่า 30 รายการ พร้อมของขวัญของรางวัลมากมาย