ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี ศูนย์เครื่องมือยวิทยาศาสตร์ฯ