ข่าวสมัครงาน

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 19/2565 ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สำนักวิชาแพทยศาสตร์

                 ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ  ครั้งที่ 19/2565  ตำแหน่งอาจารย์   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สำนักวิชาแพทยศาสตร์ จำนวน  2 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 16 มกราคม 2566 นั้น

                 บัดนี้  มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีผู้ผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้น 1 ราย คือ พญ.วลัยภรณ์ คงคำสวน

                อนึ่ง  มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุและกำหนดเงื่อนไขการจ้างงาน หรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม

 


ข่าวเด่น

TOP