Location

0 7567 3000

ข่าวเด่น

ส.ส.ประกอบ รัตนพันธ์ ชื่นชมม.วลัยลักษณ์ พัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เป็นความภาคภูมิใจของชาวนครศรีธรรมราช

23/01/2566

1379

ส.ส.ประกอบ รัตนพันธ์

วันนี้ (23ม.ค.’66) ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับนายประกอบ รัตนพันธ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ จ.นครศรีธรรมราช ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ การศึกษา และที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะ ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมชมโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำหรือโครงการแก้มลิงหลังโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ พร้อมรับฟังถึงแนวทางการพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยร่วมกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 

นายประกอบ รัตนพันธ์ กล่าวภายหลังจากการลงพื้นที่เยี่ยมชมมวล.ว่า ในฐานะที่ตนเป็นตัวแทนของประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช รู้สึกยินดีและขอชื่นชมกับการพัฒนาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่มีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว นับตั้งแต่ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีคนปัจจุบันได้เข้ามาบริหารมหาวิทยาลัยแห่งนี้ในช่วง 6 ปี ที่ผ่านมา

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯจนแล้วเสร็จ สามารถให้บริการกับประชาชนในทุกระดับ ผนวกกับการก่อสร้างตึกสงฆ์อาพาธ เพื่อรองรับผู้ป่วยที่เป็นพระสงฆ์และผู้นำศาสนาต่างๆ ซึ่งในอนาคตโรงพยาบาลแห่งนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับสุขภาวะของประชาชนชาวนครศรีธรรมราชและภาคใต้ตอนบนให้ดียิ่งขึ้น

ที่สำคัญขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ได้รับการจัดอันดับโลก World University Rankings โดยสถาบัน Times Higher Education (THE) อยู่ในอันดับที่ 1501+ ของโลกและเป็นอันดับที่ 11 ของประเทศไทยด้วย ถือเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันของชาวนครศรีธรรมราช

นอกจากนี้ในปัจจุบันมวล.ยังได้ในการนำระบบมาตรฐานการเรียนการสอน UKPSF จากประเทศอังกฤษมาใช้เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ ซึ่งเป็นเรื่องที่ตรงกับความคาดหวังของชาวนครศรีธรรมราช ที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและในระดับโลก

ภาพโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์