ข่าวทั่วไป

มวล.ยินดีต้อนรับผู้บริหาร ม.ราชภัฏราชนครินทร์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยินดีต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 14 คน นำโดย ผศ.เอนก เทพสุภรณ์กุล อธิการบดีเดินทาวมาศึกษาดูงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาและระบบนโยบายและแผน ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00 น. โดยจะให้การต้อนรับ ณ ห้องระเบียงบรรณ 1 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา

TOP