ขอเชิญเข้าร่วม "งานสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2555 ของชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา"