ข่าวทั่วไป

ขอเชิญเข้าร่วม "งานสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2555 ของชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา"

โครงการชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนาฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับชาวชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2555 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ณ ศาลาอเนกประสงค์ ซอย 2
 
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประกวดธิดานพมาศ การประกวดกระทง การแสดงบนเวที และกิจกรรมการละเล่นต่างๆ อีกมากมาย

TOP